Kas yra Noja.lt nuolaidos kodas?
Nuolaidos kodas yra išskirtinis raidžių ir/ar skaičių derinys, leidžiantis įsigyti prekes Noja.lt puslapyje su tam tikra nuolaida. Nuolaidos kodai yra unikalūs – kiekvienas jų gali suteikti skirtingo dydžio nuolaidas, pritaikomas visam ar tam tikrai daliai asortimento, turintys skirtingą galiojimo laiką bei kitokias pritaikymo sąlygas. Tam tikrais atvejais, krepšelio sumai nepasiekus mažiausios prekių krepšelio sumos, nuolaidos kodas gali negalioti.

Kas gali gauti ir panaudoti Noja.lt nuolaidos kodą?
Nuolaidos kodą Noja.lt puslapyje gali panaudoti visi, gavę informaciją apie Noja.lt vykdomą akciją el. paštu, SMS žinute, socialinėje medijoje ar kitais rinkodaros kanalais.